ฝรั่งวิตามินซี สูง

ดวง-ความเชื่อ

แพงสูงลิ่ว จะซื้อหามารับประทานภายในบ้านแต่ละที ไม่ค่อยกล้าหยิบกันเลยทีเดียว เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ หากบ้านไหนพอมีพื้นที่ เรามาลองปลูกผลไม้ทานเองดีกว่าค่ะ เจ้าผลไม้ประจำบ้านที่ทุกคนชอบปลุกก็มี กล้วย ขนุน มะม่วง และฝรั่ง โดยฝรั่งเป็นผลไม้วิตามินซี สูงมากชนิดหนึ่ง

และเป็นผลไม้ที่โตง่ายมาก ไม่ต้องการการดูแลที่จุกจิก จึงเหมาะที่จะมีปลุกไว้ในบ้านเรามาลองดูนะคะ ว่าเจ้าต้นฝรั่งนี้ต้องดูแลอย่างไรบ้าง ฝรั่งที่นิยมปลุกในบ้านเรานั้นมีหลากหลายพันธุ์ แต่ที่นิยมใช้รับประทานผลสด ได้แก่ ฝรั่งพันธุ์ที่มีผลใหญ่ ผลดก รสอร่อย เช่น พันธุ์กมลสาลี่ แป้นสีทอง ทูลเกล้า นอกจากนี้ยังมีพันธุ์พื้นเมืองต่าง ๆ พันธุ์อินเดีย พันธุ์จีน เป็นต้น

ฝรั่งนั้น จัดเป็นไม้ผลขนาดกลาง มีกิ่งเหนียว แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปกว้าง สามารถปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด แต่ถ้าปลูกในดินร่วนซุย มีอินทรีย์วัตถุมาก และมีการระบายน้ำดี ก็ยิ่งจะได้ผลผลิตดี ฝรั่งมีความต้านทานต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี จึงนิยมปลูกกันอยู่ทั่วไป ปัจจุบันพื้นที่ที่มีการปลูกกันมากได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และบริเวณจังหวัดใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร และเริ่มขยายแหล่งปลูกไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อเราไปซื้อต้นฝรั่งมาแล้ว ให้เตรียมหลุมปลูก คือ ควรกว้าง 0.5 เมตร ยาว 0.5 เมตร และลึก 0.5 เมตร หลัง จากนำต้นฝรั่งลงดินให้ทำไม้ค้ำยันในระยะแรก เมื่อลำต้นแข็งแรงดีแล้วจึงนำออกได้ หลังจากปลูกฝรั่งแล้วต้องหมั่นคอยรดน้ำในช่วงระยะแรกจนกว่าต้นฝรั่งจะตั้งตัวได้หลังจากนั้นก็ต้องสังเกตดูความชุ่มชื้นของดิน

ถ้าดินแห้งมากต้องรีบให้น้ำ และถ้ามีฝนตกหนักก็ควรระบายน้ำออกบ้าง การให้น้ำจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นตามความต้องการของต้นฝรั่ง ปริมาณความชื้นของดินในระหว่างการออกผลมีความสำคัญ เพราะจะก่อให้เกิดการร่วง การแตก และขนาดของผล