ครั้งเมื่อสื่อต่างชาติ หมิ่นพระเกียรติ รัชกาลที่ 5 ว่า ฝ่าพระบาทนักเคี้ยวหมาก

นานาสาระ

พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระองค์ได้เสด็จเยือนประเทศนี้ถึง 3 ครั้ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสชวาครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2413 ครั้งนั้นพระองค์ยังทรงเป็นยุวกษัตริย์ มีพระชนมายุเพียง 17 พรรษา โดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) สมุหกลาโหมเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน วัตถุประสงค์ของการเสด็จประพาสนั้นพระองค์ทรงตั้งพระทัยไปทอดพระเนตรวิธีการบริหารบ้านเมืองแบบชาวยุโรป และพระองค์ได้นำหลายสิ่งกลับมาพัฒนาประเทศ

 

 

Loading...
Loading...