วชิรพยาบาล เปิดตัวหน้ากาก N99 คิดค้นสร้างเอง มาตรฐานสูงกว่า N95

Breaking News

ที่นี่เราจัดเตรียมเรื่องน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เป็กระแสที่คนในโซเชียลให้ความสนใจในเวลานี้หรือจะเป็นบทความที่น่าอ่านให้แก่ท่านทุกวัน  โดยวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการหาวิธีป้องกันตัวเองจากการติดต่อของเชื้อไวรัสโควิด-19

วชิรพยาบาล เปิดตัวหน้ากาก N99 คิดค้นสร้างเอง มาตรฐานสูงกว่า N95

จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ในตอนนี้ที่พบจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นทุกวัน ทำให้หน้ากากอนามัยขาดตลาดและไม่เพียงพอต่อบุคลากรทางการแพทย์ ทางด้านคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เปิดตัวนวัตกรรมหน้ากากป้องกันการติดเชื้อ CO VID ที่มีมาตรฐานสูงกว่า N95 และสามารถดัดแปลงขึ้นใช้งานได้จากวัสดุที่มีอยู่ในโรงพยาบาล เตรียมเผยแพร่แนวทางผลิตให้ทุกโรงพยาบาล และจะผลิตเพิ่มให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน

หน้ากาก N95

ทางด้านรองศาสตราจารย์ นพ อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แถลงว่า ในสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ระบาดไปอย่างรวดเร็วในทุกจังหวัดเกือบทั่วประเทศไทย และโรงพยาบาลทั่วประเทศประสบปัญหาการขาดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อต่อจากผู้ป่วย CO VID ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อระบบการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดแคลนหน้ากากป้องกันการติดเชื้อ N95

ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศและเกิดความขาดแคลนอย่างมากในขณะนี้ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่สำหรับการดัดแปลงสร้างหน้ากากอนามัยที่มีมาตรฐานสูงกว่า N95 คือมีระดับความสามารถในการกรองอนุภาคได้ถึง N99 ขึ้นใช้ได้เองจากวัสดุทางการแพทย์ที่มีอยู่ในโรงพยาบาลต่าง ๆ และได้ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการของวชิรพยาบาลในเรื่องศักยภาพในการกรองอนุภาค และ ผ่านการตรวจสอบในเรื่องการยึดกระชับหน้ากากแล้ว และในขณะนี้วชิรพยาบาลได้เริ่มใช้หน้ากากป้องกันเชื้อ N99 สำหรับบุคลากรในการสัมผัสกับผู้ป่วย

หน้ากาก N99

ศาสตราจารย์ ดร สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า เนื่องจากตัวกรอง Hepa Filter ในเครื่องช่วยหายใจของแต่ละโรงพยาบาลมีอยู่อย่างจำกัด และอาจนำมาใช้ได้ไม่มากนัก ดังนั้นคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล จึงได้ดำเนินการจัดทำและขึ้นรูปอุปกรณ์ตัวกรอง Hepa Filter ขึ้นเอง โดยว่าจะสามารถดำเนินการให้ได้ตัวกรองสำหรับหน้ากากระดับ N99 นี้จำนวน 10000 ชิ้น ภายในสิบวันเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลขอรัฐทุกแห่งที่มีความขาดแคลนอุปกรณ์นี้

อีกทั้ง Silicone Mask สำหรับการให้ออกซิเจนในโรงพบาบาลต่างๆ ก็อาจมีจำนวนจำกัดและไม่พอเพียงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากที่ต้องรับมือกับผู้ป่วย CO VID ในสถานการณ์นี้ ดังนั้นคณะแพทย์ศาสตร์ วชิรพยาบาล จึงได้ติดต่อผู้ประกอบการเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ให้ขึ้นรูปและผลิต Silicone Mask ในกำลังการผลิตประมาณ 200 ชิ้นต่อวันมาประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้ว คาดว่าภายในหนึ่งสัปดาห์จากนี้ คณะแพทยศ์ศาสตร์วชิรพยาบาลจะมีหน้ากากป้องกันการติดเชื้อมาตรฐาน N99 ที่เพียงพอที่จะจัดสรรให้โรงพยาบาลที่มีผู้ป่วย โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดเล็กที่มีความต้องการสูงได้

โดยโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยและมีความขาดแคลน สามารถแจ้งขอความสนับสนุนมายังอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้โดยตรง

เป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวและข่าวสารที่นำมาให้อ่านกันในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นสาระข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยทั้งนี้ถ้ามีความผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ที่นี้ด้วยทางเราจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราโดยการกดไลค์และแชร์ถ้าข้อมูลข่าวสารนี้ถูกใจท่าน